top of page


Privātuma politika

 

Finanšu Instrumentu Tirdzniecības Institūts ar šo apliecina, ka informācija un personas dati, ko Jūs esat iesnieguši, tiks apkopoti, apstrādāti un glabāti saskaņā ar Eiropas Savienības normatīvo aktu prasībām attiecībā uz personas datu aizsardzību.

Iesniedzot savus datus, Jūs piekrītat, ka dati tiek apstrādāti un uzglabāti, cik tas būtu nepieciešams. Ievāktie dati netiks nodoti trešajām personām, ja vien tas nebūs nepieciešams pakalpojumu sniegšanas nolūkiem, vai ja šādu pienākumu uzliek normatīvie akti.
 

Jums ir tiesības jebkurā laikā prasīt savu datu atjaunošanu, informāciju par Jūsu personas datu lietošanu, kā arī prasīt savu datu dzēšanu.

Veicot reģistrāciju mājaslapā, piesakoties vebināriem vai sniedzot savu kontaktinformāciju jebkādā citā veidā, Jūs piekrītat, ka jūsu kontaktinformācija var nākotnē tikt izmantota FITI mārketinga nolūkiem, t.i., saziņai ar Jums, lai informētu Jūs par turpmākajiem FITI vebināriem, citām aktivitātēm un jaunumiem.

bottom of page