top of page

Naftas cena turpinās krist? Jau tiek prognozēta ASV CB monetārās politikas maiņa.

🔴 Drīzumā būs ASV starptermiņa vēlēšanas. ASV valdība turpinās turēt naftas un saistīto izejvielu cenas pazeminātas piespiedu kārtā, pēc kā mēs varēsim redzēt īstermiņa kāpumu. Vidējā un ilgākā termiņā, manuprāt, lielāks potenciāls ir īsām pozīcijām.


Interesants info no BofA aptaujas –


1) Tirgus dalībnieki ir izteikti "long" veselības aprūpes, energoresursu un pirmās nepieciešamības preču sektorus; pārpārdotas ir akcijas kopumā, it īpaši Apvienotās Karalistes un Eirozonas akcijas un obligācijas.


2) Populārākie darījumi "crowded trades" pašlaik ir: - “long” ASV dolārs, ESG aktīvi, nafta - “short” Eiropas akcijas, attīstības valstu, Ķīnas un Apvienotās Karalistes obligācijas un akcijas. Citiem vārdiem, peļņas iespējas šajos darījumus, visticamāk, ir nokavētas.


3) Rekordliels īpatsvars jeb 68% no BofA aptaujas dalībniekiem uzskata, ka ASV dolārs ir pārvērtēts.


4) Investori uzskata, ka vislielākā varbūtība sistēmiskam kredītu tirgus notikumam ir Eiropas obligāciju tirgos, visticamāk Itālijā. Vēlos piebilst, ka obligāciju tirgi ir tālu no "lūzuma", atceramies 2020. gada notikumus.


5) Investori uzskata, ka nākamajos 12 mēnešos ASV CB monetārā politika tiks mainīta, un 28 % dalībnieku uzskata, ka šajā laika periodā jau būs zemākas īstermiņa % likmes.bottom of page