Ilgtspējīgas peļņas noslēpums

Finanšu Instrumentu Tirdzniecības Institūta misija ir attīstīt un pilnveidot Latvijas privāto ieguldītāju finanšu instrumentu tirdzniecības zināšanas un, galvenokārt, spēju pelnoši un neatkarīgi darboties finanšu tirgos. Mēs uzskatam, ka privātiem ieguldītājiem ir jābūt pārliecinātiem par savu rezultātu un pieeju finanšu tirgos, un privātiem ieguldītājiem nav jābūt atkarīgiem no kāda ārēja informācijas avota vai "ārpakalpojumu speciālista".Ilgtspējīgas peļņas noslēpums - pirmais solis

Atbilde ir vienkārša - ir jābūt savas infrastruktūras īpašniekam un darbs ir jāveic pašam. Privātie ieguldītāji mēdz meklēt "ārpakalpojuma risinājumus" jeb izvairīties no paša darba, kas ir galvenais ilgtspējīgas peļņas faktors finanšu tirgos. 99 no 100 industrijas dalībniekiem ir strukturāls interešu konflikts ar privātiem ieguldītājiem. Kāds var būt rezultāts situācijā, kad privātais ieguldītājs izvairās no darba un meklē "īsceļu" un, kad 99 no 100 industrijas dalībniekiem ir strukturāls interešu konflikts?


Ir jāsaprot, ka industrija netika izveidota privātiem ieguldītājiem. Patiesais labuma guvējs nav privātais ieguldītājs. Tas nozīmē, ka pirms jebkāda lēmuma pieņemšanas, ir jāizprot, kā ir uzbūvēta šī industrija. Tāds būtu pirmais loģiskais solis ieejot jebkurā citā industrijā. Mēs zinām, ka industrijas uzbūves izpēte var aizņemt gadiem. Vairums privāto ieguldītāju to nemaz nekad līdz galam nezinās un nesapratīs. Šo problēmu mēs palīdzam atrisināt ar šo video:


Ilgtspējīgas peļņas noslēpums - otrais solis

Tikai vienīgi pēc tā, kad ir pilnībā saprasta industrijas uzbūve, var domāt par pelnošo industrijas dalībnieku pieejas atdarināšanu, kāpēc lai to nedarīt?

Mūsu bāzes piedāvājuma kurss Finanšu Instrumentu Tirdzniecības Meistarklase (FITM) secīgi un padziļināti apkopo profesionāļu, t.i., profesionālo treideru pieeju. Katram privātam ieguldītājam ir izvēle - darboties finanšu tirgus industrijā tā, kā vēlas citi industrijas dalībnieki (viltus naratīva), vai darboties tā, kā darbojas ar finanšu instrumentu tirdzniecību pelnošie industrijas dalībnieki, t.i., profesionālie treideri. Kāda būs Jūsu izvēle?